Giá trị cốt lõi

 

TẦM NHÌN

Chúng tôi mong ước xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh hơn, nơi chúng ta có thể sống, ăn, uống những thực phẩm toàn phần lành sạch từ Đất, như cách mà ông bà chúng ta đã từng.

 

SỨ MỆNH

Truyền cảm hứng chế biến và ăn uống thực phẩm tự nhiên từ căn bếp của bạn. Hướng tới lối sống xanh, lành để từng bước giảm thiểu rác thải và hóa chất.

Kết nối người tiêu dùng với nông dân. Gìn giữ và phát triển hạt giống bản địa, giống truyền thống. Tôn trọng sự đa dạng.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

| Luôn đặt sự TRUNG THỰC lên đầu. Trung thực với chính mình, thì sẽ MINH BẠCH và CHÂN THẬT với sản phẩm.

| TỰ NHIÊN THUẦN KHIẾT là yếu tố thứ hai. Dù trong trường hợp nào vẫn phải TUYỆT ĐỐI giữ được sự trong trẻo của hạt & sữa hạt, như nó vốn dĩ vậy.

| QUAN TÂM CHÂN THÀNH là yếu tố thứ ba. Đây là yếu tố quan trọng để xây dựng niềm tin và sự gắn bó, giữa chính các nhân viên trong Công ty, giữa Xanh Lá và nhà cung cấp, và giữa Xanh Lá với Khách hàng.

| TRÁCH NHIỆM với sản phẩm của mình, với tác động của mình tới môi trường, với nhà cung cấp.