Gói B1

Giá: 695,000đ Gói B1

12 chai 550ml (size M)/4 tuần

Chi tiết

Gói B2

Giá: 770,000đ Gói B2

16 chai 550ml (size M)/4 tuần

Chi tiết

Gói B3

Giá: 1,100,000đ Gói B3

24 chai 550ml (size M)/4 tuần

Chi tiết

Gói B3a

Giá: 1,295,000đ Gói B3a

28 chai 550ml (size M)/4 tuần

Chi tiết

Gói 6M

Giá: 325,000đ Gói 6M

Gói 6 chai 550ml (size M) dùng thử 1 tuần

Chi tiết

Gói 7M

Giá: 375,000đ Gói 7M

Gói 7 chai 550ml (size M) dùng thử 1 tuần

Chi tiết