Gói B1

Giá: 710,000đ Gói B1

12 chai 550ml (size M)/4 tuần

Chi tiết

Gói B2

Giá: 860,000đ Gói B2

16 chai 550ml (size M)/4 tuần

Chi tiết

Gói B3

Giá: 1,270,000đ Gói B3

24 chai 550ml (size M)/4 tuần

Chi tiết

Gói B3a

Giá: 1,490,000đ Gói B3a

28 chai 550ml (size M)/4 tuần

Chi tiết

Gói 6M

Giá: 380,000đ Gói 6M

Gói 6 chai 550ml (size M) dùng thử 1 tuần

Chi tiết

Gói 7M

Giá: 435,000đ Gói 7M

Gói 7 chai 550ml (size M) dùng thử 1 tuần

Chi tiết