Gói A

Gói A gồm 16-48 chai sữa hạt 325ml (size S)

Gói A Chi tiết

Gói B

Gói B gồm 12-56 chai sữa hạt 550ml (size M)

Gói B Chi tiết

Gói C

Gói C gồm 8-24 chai sữa hạt 1000ml (size L)

Gói C Chi tiết

Gói D

Gói D là gói tùy chọn, được thiết lập theo nhu cầu đặc biệt của khách hàng

Gói D Chi tiết